دیدار معاون اجرایی رئیس جمهوری با تولیت آستان قدس رضوی