آزاد سازی کامل منطقه الحمدانیه در شرق موصل/ فرار تروریست ها