ابراز نگرانی واشینگتن از صدور حکم زندان برای 2 تبعه ایرانی-آمریکایی/واشینگتن خواستار آزادی فوری آنها شد