ایران بر ضرورت تلاش تمامی طرف ها برای تداوم آتش بس در یمن تاکید کرد