تقدیر از تلاش های سازمان حج و زیارت / تاکید بر قاطعیت در قبال سعودی ها