اوباما: نبرد موصل دشوار خواهد بود/ به شکست داعش اطمینان دارم