فضای مجازی ظرفیت گسترده‌ای برای حمایت از کالای دانش‌بنیان ایرانی دارد