پیشروی نیروهای ارتش سوریه در ریف دمشق، فشار بر تروریست‌ها را افزایش داد