کاهش 2درصدی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری صنعتی در بهار