پیشروی نیروهای کرد و عراقی در آزاد سازی موصل سرخط رسانه های آمریکا /27 مهر ماه