ایجاد شهرک صنعتی ویژه ساخت و تعمیر شناور در هرمزگان