واشنگتن از صدور حکم زندان برای 2 فرد دوتابعیتی ابراز نگرانی کرد