تماس‌های 3 جانبه برای تسهیل خروج افراد مسلح از حلب سوریه