27 مهر یادآور سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب به کنگاور است