بیانیه علمای بحرین در اعتراض به بازداشت خطبای حسینی؛ «آل‌خلیفه! پشیمان می‌شوی»