پایگاه عربی: جانشین ولیعهد عربستان به روزنامه نگاران رشوه 100 هزار دلاری داده است