کلیات اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر(ساتبا) تصویب شد