تشکیل کمیته ویژه ای برای بررسی نحوه همکاری ایران و لوکزامبورگ