داعش در حال شکست در عراق است ولی برای موصل به سختی مبارزه می‌کند