آخرین اخبار از تکمیل پروژه ایران LNG/ برنامه شرکت‌نفت برای تولید بلندمدت از لایه نفتی پارس‌جنوبی