وزارت دفاع آمریکا: آزادسازی موصل، بزرگترین عملیات نیروهای عراقی علیه داعش است