معاون ترامپ: انتخابات آمریکا تقلبی است اما نتایج آن را می پذیریم