احتمال تغییر در راهبرد سامسونگ: معرفی سالانه یک پرچمدار