گلوبال تایمز: تنش‌های میان عربستان و آمریکا به نفع یوآن چین خواهد بود