نگرانی ها از مرحله بعداز آزادسازی موصل/ آتش جنگ در سوریه شعله ور تر می شود؟