آموزش و پرورش، یادگیری‌های واقعی دانش‌آموزان را نمی‌سنجد