بهره‌برداری از سامانه جامع توزین و آمار پسماند در کلیه سطوح پایتخت