سران آلمان، فرانسه و روسیه در نشست برلین در مورد سوریه هم بحث می‌کنند