ادغام بانک‌ها فعلا در اولویت بانک مرکزی نیست/ شفافیت و استحکام مالی در اولویت اول/ بانک‌ها باید کارمزد محور شوند