رکورد فشار پلاسما در رآکتورهای همجوشی هسته ای جابجا شد