از نرخ جدید انواع مرغ و ماهی تا ثبت نام بیش از 8 میلیون خانوار در سرشماری اینترنتی