پورابراهیمی: نمایندگان مجلس با رویکرد فعلی مناطق آزاد مخالفند