شیر "شیطان تاسمانی"، درمان مقاومت در برابر آنتی بیوتیک! + تصاویر