گزینه‌های مطرح برای سه وزارتخانه ورزش، آموزش و پرورش و فرهنگ /از مسجدجامعی تا مونسان و نوبخت