تعیین تکلیف برای سوال از وزیر نفت در کمیسیون عمران/تصمیم نهایی را هیات رئیسه مجلس می گیرد