فیفا رئیس فدراسیون فوتبال تایلند را 5 سال محروم کرد