وزیر نیرو در کمیسیون کشاورزی به سوالات نمایندگان در مورد وضعیت آب کشور پاسخ داد