روزیاتو: رهاسازی همزمان ۱٫۵ میلیون بادکنک در شهر کلیولند؛ رویدادی زیبا اما فاجعه بار [تماشا کنید]