کمیته‌ای تخصصی برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار تشکیل می‌شود