عکس|دیدار ظریف با کمیسیونر صنعت و کارآفرینی اتحادیه اروپا