بررسی کلیات طرح مبارزه با فساد در جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس