وقفه در پاکسازی و آزادسازی بستر رودخانه‌ها جایز نیست