گزارش معنادار بی بی سی از عملیات موصل؛ نیروهای عراقی "اشغالگرند"