مقتدی صدر: با مداخله آمریکا در عملیات موصل مخالفیم/ اقداماتی را علیه ترکیه اتخاذ کرده‌ایم