درتیراندازی های امروز در آمریکا 56 نفر کشته و زخمی شدند