ارتش سوریه: نبرد آزادسازی موصل، نبرد ما هم هست/آمریکا، تروریست های فراری را به سمت سوریه سوق می دهد