تشکیل کمیته 3گانه از کارگران، کارفرمایان و دولت برای بررسی لایحه اصلاح قانون کار/ کمیسیون اجتماعی بر کارکرد کمیته نظارت می کند