فرماندهی ارتش سوریه/ آمریکا می خواهد بگذارد داعشی ها از موصل به سوریه بگریزند