معاون استاندار یزد: مشارکت مردم در پدافند غیرعامل افزایش یابد