هیات اجرایی یونسکو، قطعنامه مصوب درباره تعلق مسجد الاقصی به فلسطین را تایید کرد